Certifikáty

Certifikáty dle ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001

Certifikáty jsou vystaveny pro činnosti: sběr, svoz, výkup a úprava odpadů, údržba zeleně, údržba, očista a opravy komunikací.

Vedle standardních certifikátů je společnost TESPRA Hodonín, s.r.o. držitelem i certifikátů IQNet.  Certitifikáty této řady jsou podporovány mezinárodní mnohostrannou smlouvou o uznávání.

Certifikáty IQ NET

IQNet je síť nejvýznamnějších certifikačních orgánů pro certifikaci systémů řízení, v níž jsou zapojeny certifikační organizace z více než 35 zemí celého světa. 

IQNet je síť podobně smýšlejících certifikačních orgánů, které mají oprávněný důvod věřit tomu, že jimi prověřené systémy řízení jsou zárukou vyšší výkonnosti firmy při podnikání a že usnadňují mezinárodní obchod.

Zlatý Certifikát