Ekologické programy

V rámci podpory ekologické výchovy nabízí společnost TESPRA Hodonín, s.r.o. následující ekologické programy, jejichž náplň a odbornost je vždy přizpůsobena časovým možnostem zájemců a věku účastníků. 

Realizaci programů je nutno domluvit a objednat s dostatečným časovým předstihem. Realizace programů v areálu sběrného dvora Měšťanská 78 je závislá na provozních podmínkách zařízení.

TESPÍK pro nejmenší

 • individuální program ve třídě nebo na zahradě školky
 • realizace také formou výletu na sběrný dvůr, návštěva třídírny odpadů
 • přítomnost maskota TESPÍKA v životní velikosti nebo  podobě maňáska
 • praktická ukázka třídění odpadů do barevných kbelíků
 • co je odpad, jak přírodě může škodit, základy třídění, co se z odpadů vyrábí
 • dárky pro děti
TESPÍK a prvňáčci

 • program pro školy obsluhovaných obcí
 • balíčky pro prvňáčky s dárky na první školní den
 • na vyžádání přítomnost TESPÍKA ve třídě
 • během roku návštěva TESPÍKA, hraní s dětmi na odpadové téma
 • praktický nácvik třídění do barevných kbelíků
 • soutěž o ceny pro děti


Program pro základní školy

 • formou exkurse na sběrný dvůr
 • cesta odpadu od jeho vzniku a příjmu až po jeho likvidaci a zpracování
 • výklad přizpůsoben věku dětí
 • návštěva běžně neveřejnosti nepřístupných míst - sklady a třídírna
 • kvíz o ceny
Program pro střední školy

 • formou exkurse na sběrný dvůr
 • druhy odpadů, jejich vznik a způsob nakládání  s odpady, nebezpečné odpady a jejich dopad na životní prostředí, legislativní požadavky, evidence odpadů, kolektivní systémy a eko-kom, třídění odpadů a zpracování
 • odborný výklad 
 • návštěva běžně neveřejnosti nepřístupných míst - sklady a třídírna

Programy pro uzavřené skupiny - realizovány na individuální poptávku, možnost předem vybrat hlavní témata výkladu, prohlídka sběrného dvora a třídírny odpadů, po dohodě lze realizovat také v angličtině.


Kontakt pro zajištění programů:

Ing. Eliška Frolcová - vedoucí obchodu a marketingu - tel.: 602 555 319, e-mail: frolcova@tespra-hodonin.cz