Jak správně třídit nápojové kartony

Jak správně třídit nápojové kartony


Podobně jako velké množství odpadu, který končí na skládkách a ve spalovnách i nápojové kartony obsahují cenné suroviny, které lze znovu velmi dobře využít. U kartonů to platí dvojnásob. Lze ho totiž využít dvěma rozdílnými způsoby a to v papírnách a na výrobu stavebního materiálu. Bohužel kontejnery speciálně na tyto obaly se vyskytují v naší zemi málokde. Jsou tu však města, která organizují svoz tohoto druhu obalu tím způsobem, že vyhlásí den svozu a místa kam mají lidé obaly s tímto odpadem odložit. Jsou i města, která realizují sběr nápojových kartonu společně s plasty a pak je na dotřiďovací lince vyseparují. Ve všech případech by měly být obaly vypláchnuté, narovnané rohy a celá krabice sešlápnutá.


Co do kontejneru patří a co ne?

ANO
NE
Čisté vícevrstvé obaly od nápojů
Špinavé vícevrstvé obaly od nápojů
Papír
Plasty
Sklo
Kovy

 

Pokud si nejste jisti, zda některý z výrobků či obalů je opravdu obal typu Tetrapack a je tedy možné ho vyhodit do kontejneru či pytle s těmito obaly, najděte si označení materiálu, ze kterého je výrobek vyroben. Do kontejneru na nápojové kartony lze hodit výrobky s tímto označením (číslo je umístěno ve známém trojúhelníčku a pod ním slovní označení):

 

Odpad
označení
číslo
Obal TetraPack a CombiBlock
C/*
84


Na trhu se často vyskytují i kombinované výrobky, ty bývají označeny C/zkratka příslušných materiálů oddělená /.

 

Mýty o třídění nápojových kartónů

  • Kontejnery na nápojový kartón jsou vadně vyrobeny. Kartón není možné do něj odhodit..

Ne, na každém kontejneru je nápis, že je třeba nápojový kartón před vhozením stlačit. Otvor v kontejneru je speciálně konstruovaný pouze pro stlačený kartón. Jen tak je možné do třídící nádoby sesbírat větší množství kartónů a zároveň je tak snížena možnost vhazovat odpad, který do tohoto kontejneru nepatří!

  • Před vytříděním nápojového kartónu musím odtrhnout umělohmotný uzávěr.

Ne, pokud ve vaší obci probíhá sběr nápojových kartónů, prázdný kartón pouze vypláchněte vodou, stlačte a i s víčkem odhoďte do kontejneru nebo oranžového pytle, který je ve vaší obci pro tento odpad určen.