Jak správně třídit papír

Jak správně třídit papír

Papír je velmi dobře recyklovatelná surovina. Proč tedy ničit lesy, abychom získali surovinu na výrobu papíru, když můžeme zužitkovat již vyrobený nepotřebný papír? Papír se dá recyklovat až 7x. Poté se z hlediska nízké kvality pro papírny stává nezajímavým.

Použitím jedné tuny sběrového papíru se ušetří asi 17 stromů v lese a kromě toho se uspoří až 50% energie a 40% vody, která se pak musí složitě čistit.

Papír je odpad, kterého lidé vyprodukují nejvíce ze všech. Každý z nás vyprodukuje ročně 150 – 200 Kg odpadků, z toho je 30kg papíru, 25 kg plastů a 15 kg skla. Papír odkládáme do (většinou modrých) kontejnerů na papír.

 

Co do kontejneru patří a co ne?

 

ANO

NE

Kancelářský papír

Voskový a uhlový papír-kopírák

Sešity

Obvazy

Noviny a časopisy

Hygienické vložky

Reklamní letáky

Použité papírové kapesníky

Krabice a karton

Tetra pack

Lepenka

Mokrý, mastný a znečištěný papír

 

Pokud si nejste jisti, zda některý z výrobků či obalů je opravdu vyroben pouze z papíru a je tedy možné ho vyhodit do kontejneru na papír, najděte si označení materiálu, ze kterého je výrobek (obal) vyroben. Do kontejneru na papír lze hodit výrobky s tímto označením (číslo je umístěno ve známém trojúhelníčku a pod ním slovní označení):

 

Odpad

označení

číslo

Vlnitá lepenkaPAP20
Hladká lepenkaPAP21
PapírPAP22-39

Toto značení je normováno ČSN 77 0052-2

 

Mýty o třídění papíru a recyklovaném papíru

  • Kovové sponky musí ze sešitů dolů?

Není tomu tak, protože, při prvotním zpracování papíru, tzv. rozvláknění, kdy se z papíru stane kaše, se svorky odloučí, klesnou ke dnu a odtamtud jsou vyseparovány (vytříděny) pomocí magnetu, který jak známo přitahuje kovy.

  • Plastová průhledná okénka z obálek musí pryč?

Problémem při zpracování není ani fóliové okénko na obálkách. Zpracovatelé si s tím dokáží poradit.

  • Recyklovaný papír nepatří do tiskáren?
Z části je to pravda. Obyčejný recyklovaný papír nepatří do tiskáren, může způsobit jejich poškození. Na našem trhu se však začal objevovat tzv. recyklovaný papír do tiskáren. Je k sehnání snad ve všech dobře zásobených papírnictvích. Rozdíl mezi nimi je v tom, že ten recyklovaný kancelářský papír do tiskáren není tak ‚chlupatý a prašný‘ jako klasický recyklovaný papír a nehrozí proto poškození tiskárny.