Komunální odpad z obcí


Definice směsného komunálního odpadu

Směsný komunální odpad je odpad, který zůstává po oddělení využitelných složek a nebezpečných složek z komunálních odpadů. Někdy také je nazýván „zbytkovým“ odpadem. Směsný odpad je v Katalogu odpadů veden pod druhovým označením 20 03 01 jako „směsný komunální odpad“.


 • obsluhujeme 26 obcí + město Hodonín

 • svoz SKO z nádob 110, 120, 140, 240 a 1100 litrů

 • dodržování pravidelných harmonogramů svozů

 • operativní řešení požadavků

 • včasná informovanost při změnách vývozů z důvodů svátků

 • stabilní složení svozové osádky, která se v obci vyzná

 • moderní svozová technika

 • identifikace odpadů systémem čárového kódu

 • plnění na základě smluv i krátkodobých objednávek

 • optimalizace stávajícího systému

 • cenová nabídka ZDARMA


 • Poptejte cenovou nabídku pro obec ZDARMA

  Odpovědný vedoucí za svozy a svozové osádky:

  Provozovna dopravy a odpadového hospodářství
  Petr Ivičič
  Telefon: +420 518 397 114
  E-mail: ivicic@tespra-hodonin.cz