Sběrné dvory

Sběrný dvůr již není výsadou pouze velkých měst, díky dotačním titulům vznikají sběrné dvory v mnoha obcích celého regionu. Jelikož provozování sběrného dvora s sebou přináší řadu specifik, nabízíme služby ušité speciálně na míru každé obci, která sběrným dvorem disponuje.

 • nabízíme poradenství při projektování sběrného dvora - u velké většiny projektů nově vznikajících sběrných dvorů se setkáváme s tím, že projektanti, kteří návrhy kreslí, nemají nejmenší zkušenost s praktickým provozem zařízení. Špatný přístup ke kontejnerům, malý prostor pro manipulaci vozidel odvážejících odpad, špatný návrh typu kontejnerů na jednotlivé druhy odpadů jsou jen krátkýcm výčtem nejčastějších chyb. Až po realizaci stavby obce zjišťují, že by spolupráce se svozovou firmu ve fázi projektu mohla přinést významné úspory financí i starostí v budoucnu.

 • zajištění kompletního provozu sběrného dvora

 • zajištění odvozu odpadů v pravidelných harmonogramech i na zavolání

 • vývozy mimo otevírací dobu zařízení

 • proškolení obsluhy sběrného dvora v případě, kdy si obec zařízení provozuje sama

 • provozní poradenství, pomoc při zpracování ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady

 • odvoz nebezpečných odpadů ze zařízení

 • vývozy velkoobjemových kontejnerů

 • výpůjčka kontejnerů pro zeefektivnění provozu sběrných dvorů


 • Odpovědný vedoucí za odvoz odpadů

  Provozovna dopravy a odpadového hospodářství
  Petr Ivičič
  Telefon: +420 518 397 114
  E-mail: ivicic@tespra-hodonin.cz
  Cenové nabídky a poradenství

  Vedoucí obchodu a maketingu
  Ing. Eliška Frolcová
  Telefon: +420 602 555 319
  E-mail: frolcova@tespra-hodonin.cz