Sběrný dvůr odpadů – pro občany

Adresa sběrného dvora:  Měšťanská 78, 69501 Hodonín


Sběrný dvůr je místem, kde  obyvatelé města Hodonína, případně občané dalších obcí mohou odevzdávat nebezpečný odpad a další odpady kategorie ostatní.

Součástí sběrného dvora je také sklad nebezpečných odpadů, sklad elektrospotřebičů a třídící linka, na které je dotřiďován papír a plasty.

 • Ve státní svátky je sběrný dvůr uzavřen.

 • Občané města Hodonína zde mohou po prokázání trvalého místa pobytu odkládat odpady BEZPLATNĚ. 

 • Občané jiných obcí zaplatí za odložení odpadu poplatky dle platného ceníku.

 • Na sběrný dvůr je povoleno dovážet pouze menší množství odpadů (přívěsný vozík za auto nebo nákladový prostor užitkového osobního automobilu).

 • Pro odstranění většího množství odpadů si prosím objednejte službu přistavení velkoobjemového kontejneru.

....................Otevírací hodiny pro občany města Hodonína ..................

 • 6:00 - 18:00
 • 8:00 -15:00
 • zavřeno


Odpady jsou na Sběrném dvoře tříděny (pokud nejsou roztříděné) a krátkodobě skladovány v označených sběrných nádobách. Shromážděné odpady jsou následně odváženy k využívání (materiálové, energetické využití, popř. recyklace). Pokud nelze odpady materiálově nebo jinak využít, tak jsou odstraňovány v zařízeních k tomu určených (spalovny, skládky), případně předány jiným oprávněným osobám.

Sběrný dvůr je místem zpětného odběru vysloužilých elektrospotřebičů, zářivek a baterií.

Seznam odpadů, které lze na sběrném dvoře odevzdávat naleznete ve výňatku z provozního řádu ZDE.


Prodej odpadových nádob:

 • pytle
 • stojany na pytle
 • popelnice o objemu – 110 l, 120 l, 240 l
 • kontejnery 1 100 l
 • prodej zimního posypového materiálu – soli v pytlích


!!! Na sběrném dvoře platí přísný zákaz kouření mimo vyhrazená místa !!!


!!! Ze sběrného dvora se nesmí odpady ani jejich demontované součásti odnášet - odvážet odpady může pouze osoba s oprávněním krajského úřadu !!!

!!! Dbejte přesných pokynů obsluhy - prosím nehádejte s ní  - vězte, že jakýkoliv její nelogický pokyn může mít v provozu dvora logický důvod !!!

Celý prostor sběrného dvora je monitorován kamerovým systémem.


Kontaktní osoba:

Igor JURAČKA
tel.: 518 351 114
e-mail: juracka@tespra-hodonin.cz