Separované odpady z obcí


Definice separovaného/tříděného odpadu

Separované/tříděné odpady jsou odpady, vznikající na území obce, k jejichž sběru slouží barevně odlišené nádoby. Tyto odpady lze materiálově využít - recyklovat a tím zamezit jejich uložení na skládce, kde by znamenaly významnou zátěž pro životní prostředí. Mezi separované odpady řadíme papír, plasty, bílé a barevné sklo, nápojové kartony, nově také kovy a biologicky rozložitelný odpad.


  • obsluhujeme obce Hodonínska, Kyjovska, Veselska i Břeclavska

  • disponujeme technikou pro horní i spodní výsyp nádob

  • svoz provádíme kontejnerovými vozidly i vozy s lisovací nástavbou a hydraulickou rukou

  • zajišťujeme pytlový svoz separovaných odpadů v obci

  • nabízíme možnost svozu separace systémem čárového kódu

  • čtvrtletní výkaznictví společnosti Eko-kom je pro nás samozřejmostí

  • nabízíme poradenství a optimalizaci zavedených systémů v obci  • Poptejte cenovou nabídku pro obec ZDARMA

    Odpovědný vedoucí za řízení svozu separovaných odpadů

    Provozovna sběrný dvůr
    Michal Mikulík
    Telefon: +420 518 351 114
    E-mail: mikulikm@tespra-hodonin.cz