Separované odpady z obcí


Definice separovaného/tříděného odpadu

Separované/tříděné odpady jsou odpady, vznikající na území obce, k jejichž sběru slouží barevně odlišené nádoby. Tyto odpady lze materiálově využít - recyklovat a tím zamezit jejich uložení na skládce, kde by znamenaly významnou zátěž pro životní prostředí. Mezi separované odpady řadíme papír, plasty, bílé a barevné sklo, nápojové kartony, nově také kovy a biologicky rozložitelný odpad.


 • obsluhujeme obce Hodonínska, Kyjovska, Veselska i Břeclavska

 • disponujeme technikou pro horní i spodní výsyp nádob

 • svoz provádíme kontejnerovými vozidly i vozy s lisovací nástavbou a hydraulickou rukou

 • zajišťujeme pytlový svoz separovaných odpadů v obci

 • nabízíme možnost svozu separace systémem čárového kódu

 • čtvrtletní výkaznictví společnosti Eko-kom je pro nás samozřejmostí

 • nabízíme poradenství a optimalizaci zavedených systémů v obci • Poptejte cenovou nabídku pro obec ZDARMA

  Odpovědný vedoucí za řízení svozu separovaných odpadů

  Provozovna sběrný dvůr
  Igor Juračka
  Telefon: +420 518 351 114
  E-mail: juracka@tespra-hodonin.cz