Soutěže

Soutěž "O papírového krále"

Pravidla:

Do soutěže bude zařazena každá základní a mateřská škola, z které v průběhu roku, ve kterém bude vyhlášena soutěž, odvezeme sběrový papír.

Společnost TESPRA Hodonín, s.r.o. zajistí odvoz nasbíraného papíru na své náklady (přistavení velkoobjemového kontejneru) – termín sběru je třeba si dohodnout předem s kontaktní osobou (J. Mikulík – 602 775 532).

Po každém sběru bude škole zasláno množství nasbíraného papíru. Papír (noviny, časopisy, sešity, letáky apod.) bude vykupován za předem smluvené ceny.

Odměny:

Pravidelně soutěžíme ve dvou kategoriích: podle celkového nasbíraného množství papíru za školu a podle množství papíru přepočteného na jednoho žáka. Počet žáků na školách platí vždy k 1. září soutěžního roku. Odměněno bude prvních 5 nejlepších v každé kategorii.