Stavební odpad od podnikatelů

Pro cenovou nabídku volejte: +420 518 397 115Likvidace stavební sutě přistavením kontejneru k místu stavby

Nabídka velkoobjemových kontejnerů

 • typ AVIA - hmotnost nákladu max. 3 t

 • typ abroll - hmotnost nákladu max. 8 t

 • typ abroll - hmotnost nákladu max. 15 t


Kontejnery na stavební suť přistavujeme ve variantě:  nízký se zadním otevíráním

Stavební suť ukládejte do kontejnerů v čistém stavu (zbavenou příměsí  - dřevo, trubky apod.), pokud bude suť v kontejneru obsahovat příměsi, nelze ji předat k recyklaci a zákazníkovi budou doúčtovány náklady spojené s převozem a likvidací odpadu na skládce.

Přistavení velkoobjemových kontejnerů se děje na základě písemné objednávky a uhrazení zálohy na pokladně společnosti (Velkomoravská 3652/91, Hodonín). Při dlouhodobé spolupráci je možno uzavřít rámcovou smlouvu o poskytování služeb.

Dle objemu zakázky mohou být poskytnuty zajímavé slevy.Likvidace azbestových stavebních odpadů

 • azbest je karcinogen !!! 
 • odevzdání stavebního odpadu s obsahem azbestu na sběrném dvoře je pro podnikatele a firmy zpoplatněno dle platného ceníku.
 • úhrada probíhá na místě a v hotovosti, není možná platba platební kartou.
 • při převzetí budou vystaveny doklady o převzetí a přepravě nebezpečných  odpadů.
 • podnikatelský subjekt je povinnen vzít si  s sebou razítko firmy.
 • stavební odpady musí být před dovozem na sběrný dvůr řádně zabaleny a to tak, aby při jejich manipulaci nedošlo k uvolnění azbestových vláken do ovzduší
 • nezabalené odpady nemohou být do zařízení na základě provozního řádu převzaty
 • při likidace většícg staveb doporučujeme k zajiště likvidace  povolat specializovanou firmu


Likvidace malého množství stavební sutě vlastním dovozem na sběrný dvůr
 • adresa sběrného dvora: Měšťanská 78, Hodonín
 • menší množství = přívěsný vozík za osobní automobil
 • stavební odpad před dovozem zbavte příměsí (dřevo, trubky) - ty lze odevzdat při dovozu odpadu zvlášť
 • služba je pro podnikatele a firmy zpoplatně dle platného ceníku
 • platba probíhá na místě a v hotovosti, platba kartou není možná.
 • při dovozu  je bezpodmínečně nutné řídit se pokyny obsluhy 
 • dodržujte otevírací dobu sběrného dvora pro firmy. ZDE


Aby stavební odpad mohl být po odevzdání dále recyklován, je potřeba dodržovat pravidla pro jeho složení:

 • Do stavební sutě patří: cihly, beton, střešní krytina (kromě eternitu), omítkoviny, menší množství obkladů.
 • Do stavební sutě nepatří: dřevo, sláma, okna, eternit, železo, asfalt, novodurové trubky a plastové rozvody, sanitární keramika ( záchody, umývadla), zrcadla, velké množství keramických obkladů, izolační  materiály (polystyren, skelná vata) a pěny.

Příjem objednávek a cenové kalkulace pro velkoobjemové kontejnery:

Simona UHROVIČOVÁ

tel.: +420 518 397 115

e-mail: doprava@tespra-hodonin.cz