Údržba komunikací

Opravy místních komunikací

V oblasti oprav místních komunikací nabízíme:

 • opravy výtluků obalovanou směsí
 • čištění a opravy dešťových vpustí
 • pokládka obrubníků
 • dláždění chodníků
 • opravy chodníků litým asfaltem
 • zajištění instalace dopadových ploch dětských hřišť

Dále provádíme práce:

 • sbíjecím kladivem
 • řezačkou asfaltu a betonu
 • vibračním pěchem
 • vibrační deskou
 • vibračním válcem
 • odvoz stavebního materiálu a suti

Strojní a ruční údržba komunikací

Strojní očista:

 • silniční zametací stroj
 • chodníkový zametací stroj

Ruční očista:

 • sběr papírků a drobného odpadu
 • zametání a ruční úklid veřejných prostranství

Zimní údržba komunikací

Zimní údržbu provádíme dle zákona o pozemních komunikacích a prováděcích vyhlášek. Zimní údržba je prováděna přednostně pro město Hodonín, provádění služeb pro ostatní subjekty je z kapacitních důvodů možné až po skončení údržby ve městě Hodoníně.Kontaktní osoba:
vedoucí provozovny
Radek JURÁČEK
tel.: 518 397 116
e-mail: juracek@tespra-hodonin.cz