Údržba zeleně

Údržba zeleně

V oblasti péče o veřejnou a soukromou zeleň nabízíme komplexní služby
 • terénní úpravy pozemků
 • založení trávníku
 • sečení parkových i lučních porostů
 • výsadba stromů, keřů a živých plotů
 • řez dřevin, tvarování živých plotů
 • kácení stromů
 • výsadba květinových záhonů
 • odplevelení a okopávky
 • zálivka
 • likvidace náletových dřevin ( mechanická a chemická)
 • hrabání listí
 • poradenská činnost


Český certifikovaný arborista

 • Ing. Dagmar Pospíšilová - vedoucí provozovny údržby zeleně je držitelem certifikátu Český certifikovaný arborista.
 • Český certifikovaný arborista je certifikační program, jehož cílem je vytvořit dostatečnou databázi odborníků, kteří splňují základní předpoklady pro vykonávání kvalitní a kvalifikované práce v arboristických disciplínách.

 • Certifikace je založena na vykonání teoretické a praktické zkoušky před odbornou komisí. Po úspěšném složení zkoušky obdrží účastník certifikát potvrzující jeho odbornou způsobilost. Certifikát má platnost 3 roky, poté jej účastníci prodlužují a dokládají tak průběžné vzdělávání v oboru, případně jej obnovují vykonáním nové zkoušky.


Kontaktní osoba :
vedoucí provozovny
Ing. Dagmar POSPÍŠILOVÁ
tel.: 518 397 117
e-mail: pospisilova@tespra-hodonin.cz