Údržba zeleně

Údržba zeleně

V oblasti péče o veřejnou a soukromou zeleň nabízíme komplexní služby
  • terénní úpravy pozemků
  • založení trávníku
  • sečení parkových i lučních porostů
  • výsadba stromů, keřů a živých plotů
  • řez dřevin, tvarování živých plotů
  • kácení stromů
  • výsadba květinových záhonů
  • odplevelení a okopávky
  • zálivka
  • likvidace náletových dřevin ( mechanická a chemická)
  • hrabání listí
  • poradenská činnost


Český certifikovaný arborista

  • Ing. Dagmar Pospíšilová - vedoucí provozovny údržby zeleně je držitelem certifikátu Český certifikovaný arborista.
  • Český certifikovaný arborista je certifikační program, jehož cílem je vytvořit dostatečnou databázi odborníků, kteří splňují základní předpoklady pro vykonávání kvalitní a kvalifikované práce v arboristických disciplínách.

  • Certifikace je založena na vykonání teoretické a praktické zkoušky před odbornou komisí. Po úspěšném složení zkoušky obdrží účastník certifikát potvrzující jeho odbornou způsobilost. Certifikát má platnost 3 roky, poté jej účastníci prodlužují a dokládají tak průběžné vzdělávání v oboru, případně jej obnovují vykonáním nové zkoušky.


Kontaktní osoba :
vedoucí provozovny
Ing. Dagmar POSPÍŠILOVÁ
tel.: 518 397 117
e-mail: pospisilova@tespra-hodonin.cz