Velkoobjemové kontejnery pro domácnosti

Nabídka velkoobjemových kontejnerů

 • typ AVIA do objemu 9 m3, max. 3 t

 • typ abroll do objemu 14 m3, max. 8 t

 • typ abroll do objemu 25 m3, max. 15 t


Všechny typy kontejnerů Vám nabízíme ve variantách:

 • VYSOKÝ (objemný odpad, nábytek, dřevo, větve, listí, separované odpady)

 • NÍZKÝ (cihly, beton, směsná stavební suť)

Služba přistavení velkoobjemového kontejneru k domu či bytovce není zahrnuta v ročních poplatcích za likvidaci odpadu, které občané hradí městu Hodonín nebo příslušné obci, ve které mají trvalé bydliště. Přistavení velkoobjemových kontejnerů se děje na základě písemné objednávky a uhrazení zálohy na pokladně společnosti (Velkomoravská 3652/91, Hodonín). 


Cenová nabídka na službu dle Vašich požadavků  Vám bude vypracována zdarma.  Volejte: +420 518 397 115.


Speciální nabídka do úzkých uliček HodonínaCo byste měli vědět, než začnete službu objednávat:

 1. Služba je zpoplatněna - není zahrnuta v pravidelných poplatcích za odpad, tudíž ji musíte zaplatit zvlášť.
 2. Odpady jsou VŽDY odváženy přímo ke koncovým zpracovatelům nebo na koncová úložiště - nelze požadovat odvoz kontejneru "pouze" na sběrný dvůr v Hodoníně.
 3. Třídění odpadu Vám ušetří finance - netřídění odpad je tím nejdražším druhem odpadu, kterého se můžete zbavit, protože ho nelze dále zpracovat recyklací. Pokud z odpadu vytřídíte recyklovatelné složky, poděkuje Vám nejen životní prostředí, ale také Vaše peněženka.
 4. Ne všechno lze naskládat do jednoho kontejneru - velmi často se setkáváme s negativními reakcemi zákazníků, kteří se domnívají, že do kontejneru vyhodí vše, co doma nepotřebují. Je nutné si uvědomit, že i v nakládání s odpady se musí respektovat česká  legislativa a je nutno používat zdravý selský rozum. Nebezpečné odpady nelze mísit s odpady ostatními, pneumatiky nepatří do komunálního odpadu a na skládce nelze ukládat například sklo.  Přirozeně asi každý chápeme, že když do kontejneru trávy vhodíme uřezanou větev ze stromu, tak se tato větev na kompostárně za půl roku prostě nerozloží. Informace, co všechno lze do kontejneru uložit dohromady, Vám ochotně podají naši pracovníci při zpracování cenové nabídky. Nestyďte se zeptat!!!
 5. Za obsah kontejneru a jeho případné odmítnutí u koncového zpracovatele odpovídá objednatel –  již při objednávce služby specifikujete, na jaký druh odpadu bude kontejner použit a podle toho je také volena a naceněna celá služba. Pokud se z nějakého důvodu stane, že koncovka odpad díky špatnému složení odmítne, budou objednateli naúčtovány náklady spojené s převozem na jinou koncovku a jiný způsob likvidace, případně náklady na dotřídění odpadu.
 6. Dobře zvažte Vaše prostorové možnosti  - při přistavení kontejneru je nutno vzít v úvahu nejen velikost samotného kontejneru, ale je nutno počítat také s tím, že kontejner přiveze a odveze automobil, který potřebuje manipulační prostor.
 7. Kontejnery nepřetěžujte – každá velikost kontejneru má svou nosnost, stejně jako automobil, který s kontejnerem manipuluje. V případě přetížení kontejneru se může stát, že automobil při vývozu kontejner „nenatáhne“ a bude ho muset ponechat na místě do doby, než jeho hmotnost nesnížíte odebráním části nákladu. Ne vždy platí, že kontejner je plný, až když do něj již nelze nic naskládat. Plný kontejner nábytku váží jinak než plný kontejner stavební sutě.
 8. Pro dlouhodobé přistavení kontejneru na veřejných prostranstvích před domem je nutné si na městském/obecním úřadě vyřídit zábor veřejného prostranství.

Příjem objednávek a cenové kalkulace:

Simona UHROVIČOVÁ

tel.: +420 518 397 115

e-mail: doprava@tespra-hodonin.cz