Velkoobjemové kontejnery pro obce


Proč velkoobjemový kontejner objednat?

Trvalé nebo jednorázové přistavení velkoobjemových kontejnerů je vítanou výpomocí při nakládání s odpady ve všech obcích. I když dnes mohou obce čerpat dotace na pořízení vlastního menšího nosiče kontejnerů a kontejnerů samotných, ukazuje se, že ne pro všechny je tento dotační titul vhodný. Společnost TESPRA Hodonín, s.r.o. proto nabízí spolupráci v oblasti jednorázového i trvalého přistavení velkoobjemových kontejnerů dle potřeb obce.

 • plnění na smlouvu i objednávku

 • trvalá i jednorázová spolupráce

 • přistavení na určené místo v určený čas

 • široká nabídka typů kontejnerů (nízké/vysoké, vozidla s nosností 10t, 16t a 26t)

 • vývozy do 24 hodin od objednání

 • ochotní a zkušení řidiči

 • objemný odpad, separované odpady, ostatní odpady, bioologicky rozložitelný odpad, stavební odpady a další

 • výpůjčka nádob

 • při dlouhodobé spolupráci zajímavé slevy


 • Odpovědný vedoucí za vývoz velkoobjemových kontejnerů:

  Provozovna dopravy a odpadového hospodářství
  Petr Ivičič
  Telefon: +420 518 397 114
  E-mail: ivicic@tespra-hodonin.cz