Výzvy k podání nabídek

Výzva k podání cenové nabídky:

Dodávka betonových výrobků

  - zadávací dokumentace

  - tabulka výrobků

Cenové nabídky zasílejte nejpozději do 24.1.2020 do 12:00 poštou nebo osobně na sekretariátu společnosti.

 

Výzva k podání cenové nabídky:

Zhotovení prvků městského mobiliáře

  - zadávací dokumentace

  - tabulka 

Cenové nabídky zasílejte nejpozději do 24.1.2020 do 12:00 poštou nebo osobně na sekretariátu společnosti.