Zimní údržba v Hodoníně

Zimní údržba v Hodoníně

Zimní údržba komunikací je prováděna dle zákona o pozemních komunikacích a prováděcích vyhlášek. 

Zimní údržba v městě Hodoníně začíná od 1. listopadu a končí 31. března následujícího roku.

  • K provádění prací zimní údržby máme k dispozici nepřetržitě posypové vozy, nakladače, multicar, traktor s pluhem, samochodné i vedené chodníkové kartáčové úklidové stroje.

  • Činnosti související se zimní údržbou komunikací jsou zajištěny tak, aby byla udržena sjízdnost či schůdnost komunikací ve vlastnictví města Hodonína a to dle sváleného Plánu zimní údržby.

  • Pořadí úklidu místních komunikací - silnic naleznete ZDE.

  • Pořadí úklidu místních komunikací - chodníků naleznete ZDE.
  • Komunikace označené informační tabulkou nejsou  v zimě udržovány.

  • Pro snazší  a rychlejší provádění ručního posypu jsou v zimním období na území města Hodonína rozmístěny kontejnery s posypovým materiálem. Kontejnery jsou řádně označeny a je první pohled patrné, že nejsou určeny k odhození odpadků. Prosím neznečišťujte obsah těchto kontejnerů. Děkujeme.


 

V případě námětů a připomínek k provádění zimní údržby nás kontaktujte : tel.: +420 518 397 111