Živnostenský odpad

Cenová nabídka na míru Vaší firmě ZDARMA

Volejte 518 397 126

Sběr SKO zajišťujeme:

 • velkoobjemovými kontejnery
 • nádobami 1100 l, 240 l  a 120 l 
 • pytlovým systémem ( speciální červený pytel opatřený známkou)
Četnosti vývozu:

 • běžné: 1x za týden, 1x za 14 dní
 • časté: 2x za týden
 • občasné: 1x za měsíc
 • individuální
Obsluhované lokality:

 • Město Hodonín a celá oblast bývalého hodonínského okresu
 • jiné lokality  na individuální potávku
Vlastnictví nádob:

 • nádoby v majetku zákazníka
 • poskytnutí nádob do výpůjčky na základě smlouvy
 • svoz komunálního odpadu zajišťujeme nástavbami s lineárním stlačováním na podvozcích MAN

 • nabízíme kompletní odpadové poradenství

 • zajistíme činnost odpadového hospodáře

 • vedeme pro Vás evidenci produkovaných odpadů vč. statistiky v návaznosti na aktuální legislativu

 • rádi vyjdeme vstříc Vašim individuálním požadavkům

 • vysoký standard kvality  je pro nás samozřejmostí

 • pracujeme pro Vás i ve svátky, v případě přesunu termínu svozu Vás předem informujeme

 • reklamace řešíme rychle a operativně

Reklamace svozů, dotazy a připomínky:

Provozovna dopravy a odpadového hospodářství
Odpovědný vedoucí: Petr Ivičič
Telefon: +420 518 397 114
E-mail: ivicic@tespra-hodonin.cz