odpady_ikonka
kontakt_ikonka
tespik_ikonka

Sběrný dvůr odpadů

Regionální centrum Hodonín pro nakládání s komunálními odpady

 

Regionální centrum Hodonín pro nakládání s komunálními odpady (dále jen sběrný dvůr) je stálé místo, kde  obyvatelé města Hodonína, případně občané dalších obcí a fyzické a právnické osoby oprávněné podnikat mohou odevzdávat nebezpečný odpad a další odpady kategorie ostatní, a to během celého roku.


Občané města Hodonína v provozní době po prokázání trvalého místa pobytu zde mohou bezplatně odkládat odpady. Občané jiných obcí a podnikatelé zaplatí za odložení odpadu dle platného ceníku.

 

sbernak tridirna rampa

 

Odpady jsou na Sběrném dvoře tříděny (pokud nejsou roztříděné) a krátkodobě skladovány v označených sběrných nádobách. Shromážděné odpady jsou následně odváženy k využívání (materiálové, energetické využití, popř. recyklace). Pokud nelze odpady materiálově nebo jinak využít, tak jsou odstraňovány v zařízeních k tomu určených (spalovny, skládky), případně předány jiným oprávněným osobám.

 

Doplňkovou činností Sběrného dvora je prodej odpadových nádob – pytle, popelnice o objemu – 110 l, 120 l, 240 l, kontejnery 1 100 l a sklolaminátové kontejnery na tříděný odpad – papír, plasty, sklo, dále prodej zimního posypového materiálu – soli v pytlích.

 

Provozní doba Sběrného dvora odpadů

Občané Města Hodonína
Podnikatelé, živnostníci
Pondělí - pátek
6.00 - 18.00
6.00 - 10.00 a 12.00 - 14.00
Sobota
10.00 - 17.00
zavřeno

 

!!!  Ve státní svátky je Sběrný dvůr pro občany i podnikatele UZAVŘEN. !!!

 

Sběrný dvůr je od září 2006 místem zpětného odběru elektrozařízení.


Kontaktní osoba:

Radomír KUCHYNKA
tel.: 518 351 114
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript